Agilis

Hoạt động bền bỉ trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt

Giảm thời gian xe ngừng hoạt động vì lốp hỏng

Mặt gai hoạt động mạnh mẽ trên mọi địa hình

Chi Tiết

Xem chi tiết sản phẩm tại:

http://vn.michelintrucktyre.com/tires/246-AGILIS-HD

Sản Phẩm Cùng Thương Hiệu