Cổng kết nối OBD II không dây dành cho Vietmap V2

Cổng kết nối OBD II không dây dành cho Vietmap V2 phù hợp dành cho người dùng ưu tiên tính năng Cảnh báo giao thông vì tốc độ di chuyển của xe sẽ tương đối chính xác do lấy thông tin trực tiếp từ xe.

Chi Tiết

Cổng kết nối OBD II không dây là thiết bị dành cho Vietmap V2, không sử dụng cho các thiết bị khác

Khi lắp đặt cổng OBD II không dây, bộ áp suất lốp V2 sẽ ưu tiên nhận tín hiệu tốc độ di chuyển của xe

Cổng kết nối OBD II không dây dành cho Vietmap V2 phù hợp dành cho người dùng ưu tiên tính năng Cảnh báo giao thông vì tốc độ di chuyển của xe sẽ tương đối chính xác do lấy thông tin trực tiếp từ xe.

Không sử dụng cổng OBD II này cho các thiết bị khác

Sản Phẩm Cùng Thương Hiệu