R-LUG

• Với thiết kế cho cần cẩu siêu trọng và cần cẩu di động
• Với tính năng chống mòn, chống cắt, chống đâm thủng tốt cũng như tăng cường độ bám đường

Chi Tiết

https://www.bridgestone.com.vn/vi/lop-xe-cong-nghiep

Sản Phẩm Cùng Thương Hiệu