Xúc Pét Xăng 3M Complete Fuel System Cleaner 08813 (473ml)

Làm sạch mụi than suppap Hút làm sạch cặn lắng thùng xăng Bảo vệ và hạn chế hình thành mụi than Hạn chế hiện tượng kích nổ

Chi Tiết

Làm sạch mụi than suppap Hút làm sạch cặn lắng thùng xăng Bảo vệ và hạn chế hình thành mụi than Hạn chế hiện tượng kích nổ

  • Xúc Pét Xăng 3M Complete Fuel System Cleaner 08813 phục hồi công suất cũng như công mức độ hiệu quả của động cơ.
  • Tiệt kiệm nhiên liệu.
  • Dễ dàng rót vào bình xăng mà  không tràn ra ngoài..
  • Tẩy sạch cặn bẩn của kim phun.

Sản Phẩm Cùng Thương Hiệu