YARD SERVICE

• Được thiết kế sử dụng cho trục trước xe máy kéo nông nghiệp
• Với 3 gờ cao su trên mặt gai nhầm tăng tính năng lái

Chi Tiết

Xem thêm: https://www.bridgestone.com.vn/vi/lop-xe-cong-nghiep

Sản Phẩm Cùng Thương Hiệu