YARD SERVICE 2

• Với thiết kế đặc biệt cho cần cẩu siêu trọng
• Với khả năng chống mòn tuyệt vời, cũng như tính năng bám đường và phanh tốt
• Chỉ số mòn xung quanh chu vi lốp cho phép đo lường dễ dàng độ sâu gai lốp

Chi Tiết

Xem thêm: https://www.bridgestone.com.vn/vi/lop-xe-cong-nghiep

Sản Phẩm Cùng Thương Hiệu