Khuyến Mãi

Mua lốp tặng dù gấp ngược của Michelin

Chương trình được áp dụng dành cho người tiêu dung khi mua lốp Du lịch và tải nhẹ (Agilis) của Michelin.

  • Thời gian áp dụng: Từ 18/7/2019 đến 31/8/2019.
  • Cơ cấu khuyến mãi: Khi khách hang mua bất kỳ 2 lốp Du lịch hoặc tải nhẹ (agilis) của Michelin sẽ được tặng 1 cây dù gấp ngược của Michelin.

Tham khảo thêm chi tiết trong file đính kèm:  1907-08 PC umbrella SO campaign_External communication