MICHELIN PILOT STREET 2

An toàn để sử dụng hàng ngày, trên cả bề mặt ướt và khô

  • Độ bám tuyệt vời trên cả bề mặt khô và ướt.
  • Hiệu suất bền bỉ.
  • Khả năng vào cua tốt

22 kích cỡ khả dụng cho MICHELIN PILOT STREET 2

Mâm

MICHELIN PILOT STREET 2 100/90-10 61P Mua sản phẩm
Độ rộng 100
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 10
Chỉ số tải trọng 61
Chỉ số tốc độ P
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-10 50P Mua sản phẩm
Độ rộng 90
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 10
Chỉ số tải trọng 50
Chỉ số tốc độ P
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-12 54S Mua sản phẩm
Độ rộng 90
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 12
Chỉ số tải trọng 54
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 100/90-14 57S Mua sản phẩm
Độ rộng 100
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 57
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 120/70-14 61S Mua sản phẩm
Độ rộng 120
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 61
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-14 40S Mua sản phẩm
Độ rộng 70
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 40
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-14 46S Mua sản phẩm
Độ rộng 80
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 46
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 90/80-14 49S Mua sản phẩm
Độ rộng 90
Tỷ lệ chiều cao 80
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 49
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 90/90-14 52S Mua sản phẩm
Độ rộng 90
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 52
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-16 42S Mua sản phẩm
Độ rộng 70
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 42
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-16 48S Mua sản phẩm
Độ rộng 80
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 48
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 100/80-17 52S Mua sản phẩm
Độ rộng 100
Tỷ lệ chiều cao 80
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 52
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 110/70-17 54S Mua sản phẩm
Độ rộng 110
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 54
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 120/60B17 55S Mua sản phẩm
Độ rộng 120
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 55
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 120/70-17 58S Mua sản phẩm
Độ rộng 120
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 58
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 130/70-17 62S Mua sản phẩm
Độ rộng 130
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 62
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 140/70-17 66S Mua sản phẩm
Độ rộng 140
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 66
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 150/60B17 66S Mua sản phẩm
Độ rộng 150
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 66
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 60/90-17 36S Mua sản phẩm
Độ rộng 60
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 36
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-17 43S Mua sản phẩm
Độ rộng 70
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 43
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 80/90-17 50S Mua sản phẩm
Độ rộng 80
Tỷ lệ chiều cao 90
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 50
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm
MICHELIN PILOT STREET 2 90/80-17 46S Mua sản phẩm
Độ rộng 90
Tỷ lệ chiều cao 80
Kích cỡ mâm 17
Chỉ số tải trọng 46
Chỉ số tốc độ S
Mua sản phẩm