Mua lốp Michelin tặng Mũ bảo hiểm hoặc Bình giữ nhiệt

1. Tên chương trình khuyến mại:

KHI CHIA SẺ LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT.

2. Thể lệ và đối tượng hưởng khuyến mại:

Khách hàng khi mua bất kỳ 2 lốp xe du lịch và tải nhẹ MICHELIN tại các cửa hàng đại lý được chỉ định của Michelin Việt Nam sẽ được tặng 1 mũ bảo hiểm Michelin hoặc 1 bình giữ nhiệt Michelin. Loại quà tặng dành cho khách hàng tại từng thời điểm mua hàng sẽ do cửa hàng đại lý quyết định, dựa trên cơ sở hàng khuyến mại sẵn có của cửa hàng đại lý.

3. Thời gian hiệu lực của chương trình:

Chương trình khuyến mại bắt đầu từ ngày 1 – 31 tháng 7 năm 2020. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nêu trên trong trường hợp không còn quà tặng.

4. Các điều kiện của chương trình:

– Chương trình chỉ áp dụng khi khách hàng mua lốp tại các cửa hàng đại lý do Michelin Việt Nam chỉ định.
– Khách hàng có thể nhận dịch vụ khuyến mại ngay sau khi mua lốp tại các cửa hàng đại lý được chỉ định của Michelin.
– Chương trình khuyến mại này không được kết hợp với các chương trình khác để hưởng khuyến mại.
– Hàng khuyến mại không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc bất kỳ hình thức quy đổi giá trị tương đương nào khác.
– Hàng khuyến mại được cung cấp trên cơ sở sẵn có.
– Bất kỳ tranh chấp nào đều là giữa khách hàng và đại lý (nếu có). Michelin không có trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào.
– Các trách nhiệm về pháp lý của Michelin Việt Nam được giới hạn và loại trừ tối đa theo pháp luật cho phép, và Michelin Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào bao gồm nhưng không giới hạn về tử vong, thương vong đối với con người và/hoặc các tổn thất về tài sản phát sinh từ việc nhận quà tặng hoặc sử dụng quà tặng.