Chai Xịt Chống Chuột 3M Rodent Repellant Coating 250 Gram

  • Mã sản phẩm : Rodent Repellant Coating
  • Thương hiệu 3M Mỹ
  • Sản xuất tại Thái Lan