MICHELIN Energy XM2 +

Lốp ô tô cung cấp khả năng dừng siêu nhanh; quãng đường phanh ngắn hơn cả khi lốp còn mới và khi lốp đã mòn.

30 kích cỡ khả dụng cho MICHELIN Energy XM2 +

Mâm

MICHELIN ENERGY XM2 + 155/65R13 73T Mua sản phẩm
Độ rộng 155
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 13
Chỉ số tải trọng 73
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 155/70R13 75T Mua sản phẩm
Độ rộng 155
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 13
Chỉ số tải trọng 75
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 175/70R13 82T Mua sản phẩm
Độ rộng 175
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 13
Chỉ số tải trọng 82
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 165/60R14 79T Mua sản phẩm
Độ rộng 165
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 79
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 165/65R14 79T Mua sản phẩm
Độ rộng 165
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 79
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 165/70 R14 81T Mua sản phẩm
Độ rộng 165
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 81
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 175/65R14 82H Mua sản phẩm
Độ rộng 175
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 82
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 175/70R14 88T Mua sản phẩm
Độ rộng 175
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 88
Chỉ số tốc độ T
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/60R14 82H Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 82
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/65R14 86H Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 86
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/70R14 88H Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 88
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 195/70R14 91H Mua sản phẩm
Độ rộng 195
Tỷ lệ chiều cao 70
Kích cỡ mâm 14
Chỉ số tải trọng 91
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 175/50R15 79H Mua sản phẩm
Độ rộng 175
Tỷ lệ chiều cao 50
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 79
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 175/65R15 84H Mua sản phẩm
Độ rộng 175
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 84
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/55R15 86V Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 55
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 86
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/60R15 88H Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 88
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/65R15 88H Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 88
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 195/55R15 85V Mua sản phẩm
Độ rộng 195
Tỷ lệ chiều cao 55
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 85
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 195/60R15 88V Mua sản phẩm
Độ rộng 195
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 88
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 195/65R15 91V Mua sản phẩm
Độ rộng 195
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 91
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 205/60R15 91V Mua sản phẩm
Độ rộng 205
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 91
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 205/65R15 94V Mua sản phẩm
Độ rộng 205
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 94
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 215/65R15 96H Mua sản phẩm
Độ rộng 215
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 15
Chỉ số tải trọng 96
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 185/55R16 83V Mua sản phẩm
Độ rộng 185
Tỷ lệ chiều cao 55
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 83
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 195/50R16 88V Mua sản phẩm
Độ rộng 195
Tỷ lệ chiều cao 50
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 88
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 205/55R16 91V Mua sản phẩm
Độ rộng 205
Tỷ lệ chiều cao 55
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 91
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 205/60R16 92V Mua sản phẩm
Độ rộng 205
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 92
Chỉ số tốc độ V
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 205/65R16 95H Mua sản phẩm
Độ rộng 205
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 95
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 215/60R16 95H Mua sản phẩm
Độ rộng 215
Tỷ lệ chiều cao 60
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 95
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm
MICHELIN ENERGY XM2 + 215/65R16 98H Mua sản phẩm
Độ rộng 215
Tỷ lệ chiều cao 65
Kích cỡ mâm 16
Chỉ số tải trọng 98
Chỉ số tốc độ H
Mua sản phẩm